Manege & Pensionstal - De Mallejan in Achterveld

Betaling Lesgeld

Voor de groepslessen hanteren wij een 10 lessenkaart, waarbij je 1x per week meerijdt in de les. De kaart wordt voorafgaand op de 28e van de maand in 12 gelijke termijnen afgeschreven.
Het lesgeld dient dus voor aanvang van de maand betaald te zijn conform de lesovereenkomst. De betaler blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de betaling van het lesgeld.  

De leskaart start in week 1, 11, 21, 31 en 43.
Wij houden rekening met twee weken vakantie per jaar, deze weken hoef je dus niet in te halen. 
Starten met rijden kan op elk moment. U krijgt dan een rekening voor een x aantal losse lessen, voorafgaand aan de leskaart. 

Jaarlijkse afdracht Ruiterpaspoort € 17,00
Naast de tarieven voor onze groepslessen betaal je per kalenderjaar een afdracht van € 17,00 voor je Lesovereenkomst, het 4x per jaar verschijnende magazine "De Manegeruiter" en de ongevallenverzekering afgesloten via de Manege & Ruiterbond.
De verzekering start thuis, via de kortste weg naar de manege, gedurende je verblijf op de manege en via de kortste weg weer naar huis.
In het Ruiterpaspoort, welke je ontvangt, worden naast  je resultaten van je diplomadagen, je theorie- en poetsdiploma's ook de ruiterkampen en buitenritten afgestempeld.

Magazine "De Manegeruiter"  een uitgave van de Manege & Ruiterbond, speciaal gericht op de manegeruiter, ontvang je zolang je bij ons in de les blijft rijden.
Daarna kan je het blad voor € 4,50 kopen in de losse verkoop.