Manege & Pensionstal - De Mallejan in Achterveld

Organisatie Diplomadag

Om de diplomadagen soepel te laten verlopen zijn we afhankelijk van onze vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kunnen wij geen activiteiten organiseren. Hieronder vind je een overzicht van alle taken, met uitleg, die ingevuld moeten worden voor een diplomadag. 

 

Begeleider inrijden F1-F5; minimumleeftijd 14 jaar niveau F6*
Stalmeester; toezicht houden in de stal tijdens het opzadelen*
Ringmeester; zorgt voor een vlotte doorstroming van de ruiters en houdt de ring vol*
Voorlezers; voor de F1 en F2 een kindvriendelijke ervaren voorlezer*
Begeleiding voorlezers; voor de F3 en F4 voorlezers, je staat ter ondersteuning bij de voorlezer. Je zorgt ervoor dat de voorlezer op tijd en duidelijk leest*
Wedstrijdsecretariaat; voor de administratie en puntentelling van de gereden proeven. Twee personen
Schrijver; schrijft de cijfers en opmerkingen van de jury op het protocol.

* Ervaring met paarden en pony's gewenst.  

 
Verplichte taken deelnemers en ouders

Naast de taken voor vrijwilligers zijn er ook taken waarvan wij verwachten dat de deelnemers en ouders deze uitvoeren. Hieronder een beschrijving.

Alle deelnemers zorgen ervoor dat:

 • de paarden en pony's weer goed verzorgd worden teruggezet in de stal.
 • de manen en de staart worden uitgevlochten.
 • de zadels en hoofdstellen weer keurig worden teruggehangen.
 • de mest uit de rijbanen wordt verwijderd.
 • de gangpaden worden geveegd.
 • de paden naar de rijbanen worden geveegd.

Alle ouders zien er op toe dat:

 • bovenstaande wordt uitgevoerd.
 • de wedstrijdruiter op tijd aanwezig is in de inrijring.
 • de wedstrijdruiter op tijd zijn wedstrijdkleding aanheeft.
 • er geen glaswerk mee naar buiten of naar de stallen gaat.
 • vuilnis in de daarvoor bestemde bakken wordt gegooid.
 • er geen kinderen onder de 6 jaar zonder begeleiding van een volwassene in de stal of daar waar paarden aanwezig zijn, lopen. 
 • er geen buggy's in de stallen aanwezig zijn.
 • men op de hoogte is van onze Huisregel.
 • er niet geparkeerd wordt op de rotonde.